Káresetek

Káresetek

LAKÁSBIZTOSÍTÁS

A biztosítási események minden létező biztosítás alapjai, függetlenül attól, hogy milyen jellegűek.  Akár baleset- vagy lakásbiztosítás, akár CASCO vagy életbiztosítás, minden esetben a felmerülő kockázatok határozzák meg, hogy mennyire széleskörű az adott csomag.

Minél több tényezőre terjed ki egy biztosítási kötvény, annál nagyobb az értéke, ám ezzel együtt jellemzően a díja is emelkedik.

Lakásbiztosítások esetén elég kiszámítható, hogy körülbelül mit fog tartalmazni egy szerződés, hiszen házakra is, lakásokra is igen hasonló veszélyek leselkednek.

Elég kevés hazánkban a sziklaszirtre vagy szakadék szélére épült, de még kevesebb a tengerparti ház, így nagy általánosságban lehet tudni, hogy mi mindenre érdemes számítani.

Persze vannak extrém esetek, mikor egy-egy ingatlan fokozottan ki van téve egy bizonyos biztosítási eseménynek, ilyenkor a biztosító eldönti, hogy vállalja-e a kockázatot, vagy sem.

Biztosítási események

Biztosítási események

A biztosítási események az egyik leglényegesebb elemei a lakásbiztoítási szerződéseknek.  Ezek nélkül, hogy úgy mondjam, fabatkát sem érne az egész, hiszen olyanok ezek a biztosításban, mint az alapanyagok a főzésben – ha nincsenek, akkor végeredmény sincs. 

De hogy konkrétak legyünk, íme, egy újabb definíció: biztosítási eseményeknek nevezzük azokat az eseményeket, melyek bekövetkezésekor a biztosított jogos kárigényt nyújthat be a biztosító felé, illetve melyek pontos bekövetkezésekor a biztosítót kártérítési kötelezettség terheli a szerződésben megjelölt ingatlant ért károkért.

Ha egyszerűbben szeretnénk megfogalmazni: azok az esetek, amik ha kárt okoznak az ingatlanodban, benyújthatod a kárigényedet a biztosítóhoz – érvényes biztosítás esetén.

Persze egyáltalán nem törvényszerű, hogy ezek közül bármelyik is valaha meg fog történni Veled, de pont ez az egésznek a lényege: felkészülni a bajra.

Némelyik igen súlyos károkat képes okozni, mások inkább csak kellemetlenségekkel járnak, de maga a lakás attól még lakható marad.

A kiutalt kártérítés összege nagyban függ a kár mértékétől, de magán a tényen, hogy anyagi segítséget remélhetsz, nem változtat.

Mindennek megvan a maga menete, eljárása, azonban ezzel kicsit később foglalkozunk.

Gyakori biztosítási események

Gyakori biztosítási események

Vannak bizonyos biztosítási események, melyeket szinte mindegyik lakásbiztosításban megtalálhatsz, függetlenül attól, hogy kinél kötöd.

Ennek mindössze egy nyomós oka van: a korábbi tapasztalatok alapján ezek azok a kockázati tényezők, melyekkel a leggyakrabban kénytelen szembesülni biztosított és biztosító egyaránt.

Vagyis általában véve ezek azok a biztosítási események, melyek a legnagyobb valószínűséggel következnek be, a legtöbbször lehet rájuk szükség. 

Legalább is Magyarországon, hiszen ezek az alap csomagok régiónként változhatnak, sőt változnak is, hiszen amíg az Egyesült Államok partvidékein például folyamatosan jelen van a hurrikánveszély, addig arra nálunk vajmi kevés az esély.

De például amíg a Tisza árterében folyamatos az árvízveszély, addig erre a svájci Alpokban kell kevésbé számítani, és még rengeteg példát lehetne felhozni.

Ami ránk vonatkozik, abból a leggyakoribb biztosítási események a következők:
• tűzkár
• tűz nélküli füstkár, koromkár
• robbanás
• vihar, viharos szél okozta károk
• villámcsapás közvetett vagy közvetlen hatásai
• jégverés
• áradás, árvíz
• földrengés, földcsuszamlás
• üreg vagy pince beomlása
• vízvezeték meghibásodása okozta károk, beázás
• lakásból való kizárás, zárfeltörés
• betörés, átveréses kifosztás
• vandalizmus, rongálás
• kívülről érkezett tárgy okozta károk
• építészeti üvegkárok (ajtó, ablak)

Ezeken kívül még rengeteg olyan biztosítási esemény szerepelhet az adott biztosító listáján, amely a másikén nem, pont ezért érdemes körültekintően választani.

Olyasmiért nem érdemes fizetni, amire konkrétan 0% esély van a Te ingatlanod esetén. 

Biztosítások fajtái

Érdekességképpen: lakásbiztosításból sem csak egyféle létezik, bár az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb esetben csak az egyik fajta szerepel a „kínálatban”.
Két típusa is létezik ugyanis a biztosításoknak, attól függően, hogy hogyan kezelik a biztosítási eseményeket.

Ez a kettő pedig: 

Biztosítások fajtái

Per risk biztosítás

Biztosítások fajtái

All risk biztosítás

Abszolút igazság nem létezik a kettő között, mindegyiknek megvannak a maga előnyös és hátrányos tulajdonságai.
A per risk az elterjedtebb biztosítási forma, ezzel találkozhatunk a legtöbbször.

Ebben az esetben a szerződésben azok a biztosítási események vannak felsorolva, amelyekre érvényesíthető a kárigény, azaz milyen bajokban nyújt anyagi segítséget.

Ezzel szemben az all risk, vagyis teljes kockázat típusú biztosítás pont, hogy a kivételeket sorolja fel, és minden más esetben térít.

Vagyis a két fajta pontosan az ellenkező végén ragadja meg ugyanazt a problémát: mikor lehet jogos kárigényt benyújtani?

Az all risk ilyen szempontból kicsit talán nagyobb szabadságot ad, és általában valamivel olcsóbb is, ellenben nagyon kevés helyen hozzáférhető, pont a szabadabb értelmezhetősége miatt.

A lakásbiztosítás nyújtotta biztonság